Natural Horsemanship och vad det innebär


Natural Horsemanship eller NH som man förkortar begreppet är engelska och betyder naturligt handhavande av hästar kan man säga. Detta är en slags lära om hur man ska arbeta med hästar på ett naturligt sätt och med hästens tankar och beteende i fokus. Denna lära går ut på att man ska förbättra sitt samarbete samt relation med hästen genom att kommunicera på deras eget språk. Hästar och människor kommunicerar som bekant inte med samma språk och istället för att hästen ska rätta sig efter vårt språk så vill man med detta utbildningssätt förstå hästen på ett djupare plan. Hur tänker och uppfattar en häst sin omvärld och hur lär vi oss att förstå dem på bästa sätt?

Vanligt inom Westernridning

NH används inom alla former av ridsport då den bygger på en sund hästhantering. Men inom westernridningen är denna form av hantering ännu mer vanlig än vad den är i den så kallade klassiska ridningen. Här använder man och har använt sig av NH under en lång tid utan att den egentligen har kallats något speciellt eller varit ett utpräglat utbildningssätt. De flesta hästmänniskor har nog någon gång sett filmen ”Mannen som kunde tala med hästar” som är ett bra exempel på hur man ofta inom westernridningen jobbar med hästarna genom att förstå dem på ett djupare plan för att lösa svåra problem. I denna film lyckas man få ordning på en häst som efter en olycka är i stort sett ohanterbar till att bli en fungerade ridhäst igen. Denna form av hantering ses ofta som normalt inom just westernridningen.

Historian om NH

Även om NH har blivit populärt de senaste 10-20 åren så har utbildningssättet en betydligt längre historia än så med rötter så långt bak som i antikens Grekland. Egentligen så har NH flera inriktningar men grundar sig alla i läran att hästen är ett flock- samt flyktdjur som kommunicerar med sitt kroppsspråk. Man vill kunna träna hästen helt utan tvång, piskor eller annat och istället ska den känna sig lugn samt trygg med sin ryttare/ledare. Dessa metoder lärde man som sagt ut redan i Grekland under antiken och många moderna hanteringssätt härstammar också härifrån.

Boken ”Om hästar och ridning” av Xenofon som skrevs bland annat under denna tid. Dock försvann en hel del av detta utbildningssätt när man lärde sig att avla fram hästar med olika temperament och för olika ändamål. Under 1700- och 1800-talet i USA var man betydligt hårdare i sin hantering av otämjda hästar. Men den Horsemanship-läran vi idag är vana vid har faktiskt sina rötter i nordvästra USA där man samlat ihop kunskapen och satt ett namn på det. Sedan 90-talet har NH begreppet också spridit sig och blivit allt vanligare samt ett populärt sätt att hantera hästar på.

Pat Perelli

Pat Perelli har sedan 1981 lärt ut en egen teknik, Perelli natural Horsemanship (PNH eller bara kallat Perelli) och är antagligen det största varumärket inom just NH. PNH är ett program som egentligen vem som helst följa för att göra relationen mellan häst och människa bättre.