Klickerträning för häst


Klickerträning är en vanlig metod som man brukar använda till hundar men fungerar till de flesta djur och då även hästar. Själva metoden går ut på att enbart använda sig av positiv belöning och negativ bestraffning. För att få fram det beteende man vill ha använder man sig av en så kallad klicker som ger ifrån sig ett klickande ljud. Denna används för att exakt kunna markera vilket beteende man vill ha och själva ljudet betingar man också med en belöning som oftast är i form av godis. Det som är allra viktigast här är alltså tajmningen för att få hästen att förstå vad man vill att den ska utföra. Det viktigaste är alltså att klickerljudet utförs i rätt ögonblick, sedan kan det dröja några sekunder innan den får godiset. I början får det dock inte dröja allt för länge för att träningen ska ge effekt och hästen förstå sambandet.

Negativ bestraffning och positiv förstärkning

Bestraffning kan låta hårt, men det innebär bara att hästen inte får belöningen i form av godiset när den inte uppnår det önskade beteendet. I och med detta minskar sannolikheten att samma sak upprepas då hästen inte får sin belöning. Vid positiv förstärkning och andra sidan så får hästen en positiv belöning vid rätt beteende. Detta ökar istället sannolikheten för att detta beteende kommer att upprepas. Inom klickerträningen betyder detta att hästen får sin belöning i form av godis vid rätt ögonblick och önskat beteende.

 

Varför ska man börja med klickerträning?

Många börjar med klickerträning för att stärka bandet mellan häst och människa. I och med denna träning får hästen en större respekt för dig som ledare i och med att den får ett större förtroende. Hästen kommer också att bli mer lyhörd på mindre signaler vilket är tacksamt i hantering och longering till exempel. Antingen kan man börja med denna form av träning om man bara vill testa någonting nytt och roligt eller som sagt vill stärka bandet mellan er. Det är också en bra träningsform om man har problem med lastning, att fånga i hagen eller liknande. Får du genom rätt övningar din häst att lita på och få mer respekt för dig så kommer den dagliga hanteringen gå så mycket lättare. Denna form av träning går utmärkt att träna på hemma och passar inte enbart en viss ålder och ras utan passar alla hästar.

Hur du börjar med klickerträning

Först och främst behöver man fundera över vad det egentligen är man vill uppnå med denna träning, vilket gör det lättare att sedan lägga upp övningar och upplägg. Därefter är det dags att börja vänja hästen vid klickerljudet, få den att förstå att ljudet innebär beröm och belöning. Något som är viktigt att tänka på speciellt i början men också i det stora hela när man tränar är att ha mycket tålamod. Ta god tid på dig att lära in klickerljudet. Sen är det viktigt att börja enkelt och roligt så ni inte har en för hög tröskel att kliva över i början. Utmana inte ödet, utan gör hellre en långsammare och mer stabil utveckling så att båda tycker träningen är rolig.